skip to Main Content

THAM QUAN KHÁCH SẠN INTERCONTINENTAL HANOI WESTLAKE

Ngày 27/6/2023, sinh viên Lớp Bếp Quốc tế (Chương trình bằng cấp Úc) đã có chuyến thăm quan Khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake. Đây là hoạt động thường xuyên của…

LỚP HỌC LÀM BÁNH THEO CHỦ ĐỀ

Là một hoạt động đặc biệt của Pegasus, chương trình ngoại khóa làm bánh đã diễn ra thành công với các chủ đề về “Lễ Phục Sinh”, “Ngày của Mẹ”,…