skip to Main Content
Giới thiệu chương trình

Khóa học “Nghiệp vụ Lễ tân theo Tiêu chuẩn VTOS” được Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus thiết kế phù hợp cho toàn bộ nhân viên và trưởng/phó bộ phận Lễ tân, nhằm giúp hệ thống hóa và chuẩn hóa lại các kiến thức, kỹ năng và quy trình nghiệp vụ lễ tân.

Sau khóa học, học viên có khả năng thực hiện các quy trình nghiệp vụ lễ tân khách sạn một cách chính xác, chuyên nghiệp (thực hiện thủ tục check-in, check-out cho khách, đáp ứng các yêu cầu và dịch vụ trong thời gian khách lưu trú, …), đáp ứng được các yêu cầu và kỳ vọng của khách hàng trong bối cảnh hội nhập du lịch quốc tế.

Tổng thời gian đào tạo: 88 giờ

Số lượng học viên tối đa: 20 học viên/lớp

Bằng cấp: Chứng chỉ hoàn thành khóa học “Nghiệp vụ Lễ tân theo Tiêu chuẩn VTOS ” do trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus cấp, được cơ quan có thẩm quyền công nhận và có giá trị quốc gia.

Đối tượng học viên
  • Nhân viên bộ phận lễ tân/ tiền sảnh của các khách sạn, resort hoặc loại hình tương tự (sau đây gọi chung là khách sạn) có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 tháng;
  • Người có nhu cầu học nghiệp vụ lễ tân để phục vụ công tác giám sát, quản lý.
Lợi ích của doanh nghiệp
  • Củng cố quy trình nghiệp vụ Lễ tân tại khách sạn chuyên nghiệp hơn,
  • Nhân viên hiểu rõ và nắm vững quy tắc làm việc tại bộ phận
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn và chăm sóc khách hàng
  • Giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Giá trị nổi bật của chương trình
  • Chương trình đào tạo chất lượng, được thiết kế bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
  • Giảng viên tận tâm, chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch khách sạn.
  • Lớp học được tổ chức bài bản, phương pháp giảng dạy ưu việt dựa trên mô hình đào tạo và đánh giá của VTCB (Hội đồng cấp Chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch), giúp học viên chủ động nắm bắt vấn đề thông qua các hoạt động tình huống và trải nghiệm.
  • Chứng chỉ hoàn thành khóa học cấp bởi Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus được công nhận quốc gia theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội.
Khung chương trình đào tạo
No.Tên Module
Module 1Thực hiện check-in cho khách
Module 2Cung cấp dịch vụ trong thời gian lưu trú
Module 3Thực hiện check-out cho khách
Module 4Xử lý các tình huống và yêu cầu của khách hàng

(Lưu ý: Trên đây là khung chương trình chuẩn của khóa học do Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus đề xuất, chương trình đào tạo thực tế có thể linh hoạt điều chỉnh theo đúng nhu cầu và hoàn cảnh thực tế của từng doanh nghiệp)

Quy trình hợp tác
Cảm nhận học viên & hình ảnh khóa học
Đăng ký tư vấn & Thông tin liên hệ