skip to Main Content
Giới thiệu chương trình

Khóa học “Phát triển Kỹ năng Đào tạo” (Train-the-Trainer) được Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus thiết kế phù hợp cho đội ngũ quản lý các cấp có nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện phát triển nhân viên tại doanh nghiệp. Chương trình này được áp dụng linh hoạt cho người học đến từ các ngành khác nhau như khách sạn, giáo dục, tài chính, bán lẻ, công nghệ, hàng không,…

Khóa học cung cấp các kiến thức về chu trình học tập của người trưởng thành, đào tạo tại chỗ trong mô hình doanh nghiệp và trang bị các kỹ năng lập kế hoạch và triển khai đào tạo tại doanh nghiệp… Nội dung thực hành được lấy ý tưởng từ chính các tình huống thực tế tại doanh nghiệp nhằm giúp người học vận dụng tối đa thời gian, kỹ năng để có thể áp dụng ngay sau khi hoàn thành khóa học.

Tổng thời gian đào tạo: 40 giờ

Số lượng học viên tối đa: 20 học viên/lớp

Bằng cấp: Chứng chỉ hoàn thành khóa học “Phát triển Kỹ năng Đào tạo” do trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus cấp, được cơ quan có thẩm quyền công nhận và có giá trị quốc gia.

Đối tượng học viên

Cán bộ quản lý các cấp của khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hoặc loại hình doanh nghiệp khác có nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện phát triển nhân viên, bao gồm:

  • Cán bộ đào tạo, trưởng phòng đào tạo muốn nâng cao kỹ năng đào tạo tại chỗ trong doanh nghiệp;
  • Giám sát viên, trưởng ca, tổ trưởng các bộ phận nghiệp vụ;
  • Trưởng, phó bộ phận nghiệp vụ;
  • Những người có nhu cầu hoàn thiện kỹ năng đào tạo, huấn luyện người khác.
Lợi ích của doanh nghiệp
  • Củng cố và phát triển đội ngũ đào tạo viên có thái độ tự tin, chuyên nghiệp trong thuyết trình và đào tạo, huấn luyện trong môi trường doanh nghiệp.
  • Giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Giá trị nổi bật của chương trình
  • Chương trình đào tạo chất lượng, được thiết kế bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
  • Giảng viên tận tâm, chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch khách sạn.
  • Lớp học được tổ chức bài bản, phương pháp giảng dạy hiện đại giúp học viên chủ động nắm bắt vấn đề thông qua các hoạt động tình huống và trải nghiệm.
Khung chương trình đào tạo
STTTên module
Module 1Mô hình tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp khách sạn theo tiêu chuẩn năng lực
Module 2Chu trình học tập của nhân viên
Module 3Sử dụng các tiêu chuẩn năng lực nghề du lịch và SOP trong đào tạo
Module 4Cấu trúc bài đào tạo kỹ năng và thực hành mẫu
Module 5Sử dụng câu hỏi trong đào tạo
Module 6Cấu trúc bài đào tạo kiến thức và thực hành mẫu
Module 7Sử dụng phương tiện và phương pháp hỗ trợ đào tạo tích cực
Module 8Thực hành cá nhân: soạn bài và thực hiện buổi đào tạo kỹ năng
Thực hành cá nhân: soạn bài và thực hiện buổi đào tạo kiến thức
Phản hồi và đánh giá bài đào tạo

(Lưu ý: Trên đây là khung chương trình chuẩn của khóa học do Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus đề xuất, chương trình đào tạo thực tế có thể linh hoạt điều chỉnh theo đúng nhu cầu và hoàn cảnh thực tế của từng doanh nghiệp)

Quy trình hợp tác
Cảm nhận học viên & hình ảnh khóa học
Đăng ký tư vấn & Thông tin liên hệ