skip to Main Content
Giới thiệu chương trình

Khóa học “Dịch vụ Khách hàng Chuyên nghiệp” (Customer Services) được Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus thiết kế phù hợp cho toàn bộ nhân viên và quản lý của khách sạn/doanh nghiệp, nhằm đề cao tư duy phục vụ khách hàng và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho nhân viên, giúp nâng cao trải nghiệm dịch vụ khách hàng.

Khóa học cung cấp các kiến thức về khái niệm khách hàng, dịch vụ và tư duy dịch vụ, xác định tầm quan trọng của sự hài lòng của khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Học viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng thông qua thực hành, đóng vai, vận dụng các tiêu chuẩn của ngành để có thể trở thành một nhân viên chuyên nghiệp, có được sự hài lòng cao nhất từ khách hàng.

Tổng thời gian đào tạo: 16 giờ

Số lượng học viên tối đa: 20 học viên/lớp

Bằng cấp: Chứng chỉ hoàn thành khóa học “Dịch vụ Khách hàng Chuyên nghiệp” do trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus cấp, được cơ quan có thẩm quyền công nhận và có giá trị quốc gia.

Đối tượng học viên
  • Nhân viên các bộ phận làm việc tại khách sạn,
  • Trưởng bộ phận, trưởng ca, tổ trưởng,
  • Các đối tượng khác có nhu cầu.
Lợi ích của doanh nghiệp
  • Nhân viên sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng và hoàn thiện dịch vụ ở mức độ cao nhất.
  • Chất lượng dịch vụ và độ hài lòng của khàng hàng đối với khách sạn được nâng cao
  • Giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Giá trị nổi bật của chương trình
  • Chương trình đào tạo chất lượng, được thiết kế bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
  • Giảng viên tận tâm, chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch khách sạn.
  • Lớp học được tổ chức bài bản, phương pháp giảng dạy hiện đại giúp học viên chủ động nắm bắt vấn đề thông qua các hoạt động tình huống và trải nghiệm.
  • Chứng chỉ hoàn thành khóa học cấp bởi Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus được công nhận quốc gia theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội.
Khung chương trình đào tạo
No.Tên Module
Module 1Tư duy dịch vụ trong ngành khách sạn
Module 2Khách hàng và sự hài lòng của khách hàng
Module 3Xây dựng hình ảnh nhân viên chuyên nghiệp
Module 4Giải quyết tình huống chăm sóc khách hàng.

(Lưu ý: Trên đây là khung chương trình chuẩn của khóa học do Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus đề xuất, chương trình đào tạo thực tế có thể linh hoạt điều chỉnh theo đúng nhu cầu và hoàn cảnh thực tế của từng doanh nghiệp)

Quy trình hợp tác
Cảm nhận học viên & hình ảnh khóa học
Đăng ký tư vấn & Thông tin liên hệ