skip to Main Content
GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU

Tiến sĩ Ngô Trung Hà

HIỆU TRƯỞNG

TS. Ngô Trung Hà là giảng viên ngành du lịch khách sạn trong suốt 25 năm qua. Ông là Đánh giá viên chính thức của hệ thống Tiêu chuẩn nghề…

Thạc sĩ Lê Thị Lương

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ PEGASUS

Thạc sĩ Lê Thị Lương đã có kinh nghiệp trên 20 năm làm công tác giáo dục nghề nghiệp. Cô đã từng trải qua kinh nghiệm giảng dạy  và quản…

Cô Karen Goodwin-Roberts

Trưởng khoa Quản trị khách sạn, hệ Quốc tế Úc

Cô Karen là chủ nhiệm chương trình khách sạn - nhà hàng, hệ quốc tế, tại Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus. Cô làm việc tại Pegasus từ năm 2016.…

Thạc sĩ Trần Đức Thắng

Phó Hiệu trưởng - Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus

Ông Trần Đức Thắng tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Du lịch tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông giữ cương vị Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc…

Cô Nguyễn Thị Hồng Thư

Quản lý bộ phận Vận hành và Ẩm thực - Phân hiệu Hà Nội

Cô Nguyễn Thị Hồng Thư làm việc tại Pegasus từ năm 2014. Cô đảm nhiệm vị trí Quản lý bộ phận Vận hành và Ẩm thực. Tại Pegasus, cô tham…

Cô Hoàng Thị Huệ

Giảng viên khoa Khách sạn và Nghệ thuật Ẩm thực - Phân hiệu Hà Nội

Cô Hoàng Thị Huệ bắt đầu làm việc tại trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus – Phân hiệu Hà Nội từ năm 2012. Cô đảm nhiệm vị trí giảng viên…