skip to Main Content

TS. Ngô Trung Hà đã có hơn 25 năm kinh nghiệm về đào tạo và quản lý đào tạo trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, khách sạn. Ông là Đánh giá viên chính thức của hệ thống Tiêu chuẩn nghề du lịch du lịch ASEAN, Chuyên gia đào tạo cấp cao của hệ thống Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) , giảng viên chương trình Du lịch bền vững Thụy Sĩ (SSTP) và giảng viên chương trình đào tạo theo Khung bằng cấp Úc (AQF).

Tại Pegasus, ngoài việc quản lý chung các vấn đề vận hành và giáo dục đào tạo của cơ sở tại Hà Nội, với kinh nghiệm sâu đã có trong các lĩnh vực đào tạo và đánh giá năng lực, hiện nay TS. Ngô Trung Hà trực tiếp tham gia giảng dạy các chương trình quản trị khách sạn hệ quốc tế theo Khung bằng cấp Úc (AQF) và Việt Nam, phát triển chương trình, học liệu và triển khai các chương trình đào tạo nghề khách sạn, du lịch cộng đồng, du lịch bền vững, đào tạo đào tạo viên, đánh giá tay nghề theo Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) và ASEAN cho nhân viên, giám sát viên, cán bộ quản lý của các đối tác doanh nghiệp.