skip to Main Content

Thạc sĩ Lê Thị Lương đã có kinh nghiệp trên 20 năm làm công tác giáo dục nghề nghiệp. Cô đã từng trải qua kinh nghiệm giảng dạy  và quản lý ở các lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Ngoài ra Cô Lương từng là người tư vấn về  vấn đề tài chính và quản lý nhân sự cho các Công ty lớn tại Việt Nam. Thạc sĩ  Lê Thị Lương còn được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng công nhận chức vụ Hiệu Trưởng hơn 10 năm tại Trường nghề. Cô được chính quyền thành phố công nhận vì sự đóng góp cho sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

Thạc sĩ Lê Thị Lương ngoài công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp, Cô đã từng tham gia  xây dựng nhiều chương trình đào tạo gắn với thực tiễn. Tham gia tư vấn công tác đào tạo, tuyển dụng và tái cấu trúc doanh nghiệp. Tâm huyết với ngành giáo dục và đào tạo Thạc sĩ Lê Thị Lương luôn coi trọng trang bị kiến thức và kỹ năng nghề thực tế cho sinh viên ngay khi còn trên ghế Nhà trường. Cô cùng với đội ngũ quản lý Nhà trường luôn luôn mong muốn đào tạo ra những con người có phẩm chất đạo đức tốt, tay nghề cao để trở thành nhân viên, người quản lý tài năng và ưu tú nhất góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước.