skip to Main Content
TẦM NHÌN

Trở thành hệ thống giáo dục toàn cầu, thực hiện khát vọng của thế hệ sinh viên tương lai.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus phấn đấu trở thành trường cao đẳng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực, tiến tới nâng cấp thành trường đại học; đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các trường đại học khu vực miền Trung và cả nước.

SỨ MỆNH

Cung cấp phương pháp giảng dạy và học tập sáng tạo để giúp người học phát huy hết tiềm năng của để trở thành công dân toàn cầu.

Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ trình độ sơ cấp tới cao đẳng, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, tập đoàn danh tiếng tại Đà Nẵng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh của Việt Nam. Trường cũng thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng và kinh doanh. Ngoài ra, trường cung cấp các giải pháp và chương trình đào tạo tiêu chuẩn quốc tế tới các doanh nghiệp, khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4 và 5 sao tại các tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt là Đà Nẵng, Hà Nội, Nha Trang, Hội An và các trọng điểm du lịch thuộc ba miền Bắc, Trung, Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
  • Chất lượng
  • Đam mê
  • Tiên phong