skip to Main Content

Ông Trần Đức Thắng tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Du lịch tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông giữ cương vị Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus. Trước khi làm việc tại Pegasus, ông Thắng là chuyên gia kỹ thuật về đào tạo du lịch của dự án ESRT do Liên minh Châu Âu tài trợ cho ngành du lịch Việt Nam và là chuyên gia tổ chức thẩm định VTOS (Hệ thống tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam) của Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch (VTCB), thuộc Tổng cục Du lịch. Ông cũng là chuyên gia về hoạt động đào tạo và hệ thống đánh giá nghề du lịch.

Ông Thắng có Chứng chỉ IV về Đào tạo và Đánh giá theo Khung trình độ Úc và được công nhận chính thức là Đào tạo viên Du lịch ASEAN, Giảng viên, Đào tạo viên hệ thống VTOS. Bên cạnh đó, ông cũng có chứng chỉ Đào tạo viên về Du lịch có trách nhiệm [Dự án ESRT] và Du lịch bền vững [Dự án Du lịch bền vững Thụy Sĩ – SSTP]. Tại Pegasus, ông tham gia vào việc phát triển, quản lý và triển khai các chương trình đào tạo về khách sạn, du lịch và nghệ thuật ẩm thực được giảng dạy tại trường cũng như tại các đối tác doanh nghiệp. Bên cạnh các nhiệm vụ chuyên môn học thuật, ông có trách nhiệm hỗ trợ Pegasus phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác.