bỏ qua Nội dung chính

LỊCH KHAI GIẢNG 2022

Sẵn sàng trở thành sinh viên trường Cao đẳng Quốc Tế Pegasus

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ

Tên khóa học Đà Nẵng Hà Nội Học phí Đăng ký

CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN – KHUNG BẰNG CẤP ÚC

9/2022 9/2022 Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn Đăng ký

TRAO ĐỔI SINH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM – NEPAL

Đang cập nhật Đang cập nhật Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn Đăng ký

CAO ĐẲNG QUỐC TẾ ANH QUỐC

9/2022 9/2022 Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn Đăng ký

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM

Tên khóa học Đà Nẵng Hà Nội Học phí Đăng ký

CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

9/2022 9/2022 Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn Đăng ký

SƠ CẤP VẬN HÀNH KHÁCH SẠN

9/2022 9/2022 Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn Đăng ký

SƠ CẤP CHẾ BIẾN MÓN ĂN VÀ LÀM BÁNH

9/2022 9/2022 Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn Đăng ký

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Tên khóa học Đà Nẵng Hà Nội Học phí Đăng ký

GIÁM SÁT KHÁCH SẠN THEO TIÊU CHUẨN VTOS

theo nhu cầu DN theo nhu cầu DN Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn Đăng ký

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN THEO TIÊU CHUẨN VTOS

theo nhu cầu DN theo nhu cầu DN Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn Đăng ký

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUẨN VTOS

theo nhu cầu DN theo nhu cầu DN Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn Đăng ký

QUẢN TRỊ SPA, KINH DOANH VÀ LÀM CHỦ SPA

theo nhu cầu DN theo nhu cầu DN Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn Đăng ký

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THEO YÊU CẦU

theo nhu cầu DN theo nhu cầu DN Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn Đăng ký

KIỂM TRA THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC TIẾNG ANH

theo nhu cầu DN theo nhu cầu DN Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn Đăng ký

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Tên khóa học Đà Nẵng Hà Nội Học phí Đăng ký

KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Khai giảng hàng tháng Khai giảng hàng tháng Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn Đăng ký

KỸ THUẬT CHẾ BIẾN BÁNH

Khai giảng hàng tháng Khai giảng hàng tháng Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn Đăng ký

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG

Khai giảng hàng tháng Khai giảng hàng tháng Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn Đăng ký

PHA CHẾ ĐỒ UỐNG

Khai giảng hàng tháng Khai giảng hàng tháng Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn Đăng ký

NGHIỆP VỤ BUỒNG 

Khai giảng hàng tháng Khai giảng hàng tháng Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn Đăng ký

NGHIỆP VỤ LỄ TÂN

Khai giảng hàng tháng Khai giảng hàng tháng Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn Đăng ký

KỸ THUẬT VIÊN SPA

Khai giảng hàng tháng Khai giảng hàng tháng Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn Đăng ký

TƯ VẤN VIÊN SPA

Khai giảng hàng tháng Khai giảng hàng tháng Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn Đăng ký

DIGITAL MARKETING

Khai giảng hàng tháng Khai giảng hàng tháng Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn Đăng ký

HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

    ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI TỪ PEGASUS