skip to Main Content

KHAI GIẢNG KHÓA 14 – QUẢN LÝ KHÁCH SẠN THEO TIÊU CHUẨN VTOS – HÀ NỘI

Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus tự hào là một trong các đơn vị chuyên nghiệp, dẫn đầu về chất lượng đào tạo dành cho các nhà quản lý, đầu tư nhà hàng, khách sạn trên cả nước. Ngày 10/6/2023, Pegasus đã khai giảng thành công khóa học Quản lý Khách sạn theo Tiêu chuẩn VTOS (VTOS HM) thứ 14 tại Hà Nội.

Mục tiêu khóa học được trình bày chi tiết giúp học viên có cái nhìn tổng quan về các nội dung

Suốt khoá học, học viên được hệ thống hoá các kiến thức trong kinh doanh các dịch vụ cốt lõi của cơ sở lưu trú cũng như các kỹ năng thực chiến trong quản lý, hoạch định chiến lược để áp dụng được ngay vào công việc đầu tư, set-up, quản lý khách sạn. Bên cạnh đó, học viên còn được kết nối với mạng lưới cựu học viên là chủ đầu tư hoặc các nhà quản lý khách sạn, từ đó có thêm kinh nghiệm, mối quan hệ cộng tác để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Hoạt động làm việc nhóm: làm quen & trình bày kỳ vọng trong khóa học