skip to Main Content

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THAO TỔ CHỨC BỞI SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH – XÃ HỘI ĐÀ NẴNG

Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus đã tham gia Hội thao Thể dục – Thể thao các Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2023 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Sơn Trà, do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng tổ chức vào ngày 15,16/6/2023.

Đại diện các đơn vị tham gia Hội Thao
Đại diện các đơn vị tham gia Hội Thao

Tham dự Lễ Khai mạc có ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; ông Lê Văn Minh, Phó Giám đốc – Trưởng Ban Tổ chức Hội thao và đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các thầy cô, các vận động viên và hơn 500 học sinh – sinh viên các Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

Các bạn sinh viên đại diện Trường tham dự hội thao