skip to Main Content

BÀ NÀ HILLS GOLF CLUB tuyển dụng

[Tin tuyển dụng - recruitment news ] - Đà Nẵng Location BÀ NÀ HILLS GOLF CLUB tuyển dụng: 05 - Operator - Nhân viên vận hành máy * Hiểu biết…

BnB IDEAS GROUP tuyển dụng

[ Tin Tuyển Dụng - Recruitment news ] - Đà Nẵng Location BnB IDEAS GROUP tuyển dụng: Làm việc cho các đứa con tinh thần của BnB Ideas Group, đi…

Sân Gôn Motgomerie Links tuyển dụng

Sân gôn Montgomerie Links hiện đang tuyển dụng các vị trí: - 01 Sales Executive (NV Kinh doanh) - 01 Marketing Lead (Quản lý Marketing) - 02 Waiter/ Waitress (NV…