skip to Main Content

TỔNG QUAN

CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN – HỆ CHÍNH QUI, VĂN BẰNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Chương trình Quản trị khách sạn là chương trình học dành cho những bạn trẻ mong muốn làm việc và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực khách sạn, du lịch nhà hàng. Đây là ngành học có nhu cầu nhân lực lớn, chế độ đãi ngộ tốt và tiềm năng phát triển mạnh tại Việt Nam, đặc biệt là tại những thành phố du lịch như Đà Nẵng và Hà Nội.

Tổng thời gian học tập trong chương trình đào tạo gồm 2 năm. Chương trình này được biên soạn bám sát chương trình bậc Cao đẳng nâng cao của chính phủ Úc cả về chuyên môn, chất lượng và tính chặt chẽ. Sự khác biệt duy nhất là chương trình được GIẢNG DẠY và KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HOÀN TOÀN BẰNG TIẾNG VIỆT.