skip to Main Content

TỔNG QUAN

Với sứ mạng mang chương trình học tiên tiến và thiết thực nhất đến với sinh viên Việt Nam, trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus tự hào cung cấp chương trình học bậc Cao đẳng theo khung bằng cấp Úc và Anh Quốc, với các chuyên ngành sau:

  • QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
  • QUẢN TRỊ KINH DOANH
  • QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
  • MARKETING
  • TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN