skip to Main Content

“Trong bối cảnh ngành du lịch đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, các khóa học giám sát khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS là một trong những khóa học vô cùng thiết thực để có thể đào tạo ra những nhân sự chủ chốt trong việc vận hành và quản lý khách sạn.

Khóa học giám sát khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS được cung cấp bởi trường Cao Đẳng Quốc Tế Pegasus đã mang lại những giá trị cốt lõi và phù hợp với tình trạng thực tế của khách sạn hiện nay. Tôi tin rằng sau khóa học này các nhân viên của chúng tôi đã được củng cố kiến thức ở một tầm cao mới và nhờ đó sẽ có động lực để làm việc tốt hơn.”