skip to Main Content

“Mình đã học chương trình Chứng chỉ III, chuyên ngành Nhà hàng, khách sạn theo khung bằng cấp Úc và đã quyết định học tiếp lên năm thứ 2 để hoàn thành chương trình Cao đẳng Quản trị Khách sạn.
Điều mình thích nhất tại Pegasus là ngay cuối năm học đầu tiên tụi mình đã được đi thực tập tại khách sạn trong 3 tháng. Vậy nên học xong chương trình năm 1, nhiều bạn đã có thể làm việc tại khách sạn. Tuy nhiên mình vẫn lựa chọn học lên năm 2 vì mình tin rằng việc tiếp tục học lên sẽ giúp mình trao dồi thêm kinh nghiệm và tìm được cho mình một vị trí công việc trong ngành khách sạn tốt hơn nữa trong tương lai.”

Nguyễn Đỗ Anh Thư
Tốt nghiệp lớp Cao đẳng Quản trị khách sạn theo khung bằng cấp Úc