skip to Main Content

TỔNG QUAN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ PEGASUS

Kể từ khi thành lập tại Đà Nẵng vào năm 2013, Pegasus đã trở thành một trong những tổ chức đào tạo hàng đầu trong ngành dịch vụ khách sạn và du lịch.

Pegasus được cấp phép bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, và cũng được cấp phép thông qua Hội đồng chứng nhận du lịch Việt Nam như một Trung tâm đào tạo và đánh giá được ủy quyền. Các chương trình đào tạo kỹ năng nghề du lịch Việt Nam [VTOS] và chương trình mới theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia [NOSS] được triển khai liên tục. Phối hợp đào tạo VTOS cùng chúng tôi là đội ngũ giảng viên với nhiều năm kinh nghiệm VTOS và VTCB

Với bề dày kinh nghiệm, chương trình đào tạo của chúng tôi cung cấp giải pháp phù hợp cho các doanh nghiệp.