skip to Main Content

BUỔI THAM QUAN KHÁCH SẠN HOTEL DE L’OPERA HANOI CỦA HỌC VIÊN LỚP QUẢN LÝ KHÁCH SẠN THEO TIÊU CHUẨN VTOS – KHÓA 14

Trong tháng 9, học viên của lớp Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS khóa 14 đã có buổi tham quan tại Khách sạn Hotel de l’Opera Hanoi. Đây là hoạt động nằm trong chương trình giảng dạy của khóa học, với mục tiêu giúp các học viên có cái nhìn cận cảnh về mô hình khách sạn chuyên nghiệp trong cách vận hành, quản lý & tổ chức.

Buổi tham quan với sự có mặt của anh Phạm Thành Thế – Quản lý Đào tạo và Phát triển Khách sạn Hotel de l’Opera đã đưa ra những góc nhìn thực chiến cho các học viên

Dưới sự hướng dẫn của giáng viên, buổi tham quan tại khách sạn Hotel de l’Opera Hanoi đã giúp các học viên là chủ đầu tư và quản lý khách sạn có thêm kiến thức và trải nghiệm trong việc áp dụng các nội dung lý thuyết, quy chuẩn vào mô hình kinh doanh thực tế. Thông qua buổi tham quan, kết hợp với nội dung được giảng dạy trong khóa học Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS, học viên đã có thêm những kiến thức thực chiến và có thể áp dụng ngay vào mô hình kinh doanh của mình một cách hiệu quả.