skip to Main Content

KHAI GIẢNG KHÓA “KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH BỀN VỮNG” (SSTP) – Hà Nội.

Ngày 18 và 19/3/2023, Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus tại Hà Nội đã tổ chức thành công Khóa học về chủ đề “Kiểm toán Hoạt động Du lịch Bền vững”. Đây là một trong sáu chương trình đào tạo trong khuôn khổ Dự án Du lịch bền vững Thụy Sỹ (SSTP) được Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ. Pegasus là đối tác Trường học được lựa chọn để triển khai các chương trình đào tạo tại Việt Nam.

Học viên chương trình này là các nhà lãnh đạo, quản lý, cán bộ cấp cao đến từ các doanh nghiệp lớn trong ngành dịch vụ du lịch, khách sạn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Sau khóa học, các học viên đã đánh giá cao nội dung học tập và phương pháp đào tạo do Dự án SSTP cung cấp, cũng như rất hài lòng với công tác tổ chức chuyên nghiệp của Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus về dịch vụ và cơ sở vật chất phục vụ cho các học viên trong suốt hành trình học tập. Toàn bộ học viên tham gia đều xuất sắc hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ của Chương trình Du lịch Bền vững Thụy Sỹ.