skip to Main Content

1. Nghành quản trị khách sạn quốc tế là gì?

Quản trị khách sạn quốc tế là một chuyên ngành kinh doanh liên quan đến việc quản lý, điều hành và tổ chức các khách sạn trên toàn thế giới. Nó bao gồm các hoạt động như lập kế hoạch kinh doanh, quản lý nguồn lực, tạo môi trường phục vụ tốt cho khách hàng và đảm bảo tính hiệu quả kinh doanh của khách sạn.

Quản trị khách sạn quốc tế cũng bao gồm các hoạt động như: xây dựng và duy trì các tiêu chuẩn dịch vụ, quản lý nhân viên và tổ chức các hoạt động giải trí cho khách hàng, quản lý chi phí và tài chính, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và tốt đẹp cho nhân viên. Nó yêu cầu những kỹ năng quản lý và kinh doanh cao cấp và khả năng tư duy toàn cầu.

Quản trị khách sạn quốc tế còn yêu cầu những kỹ năng giao tiếp và hợp tác với đối tác quốc tế, khả năng quản lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của khách sạn và tư duy sáng tạo để giải quyết các vấn đề mới. Quản trị viên khách sạn quốc tế cần phải cập nhật về xu hướng và thị trường du lịch trên toàn thế giới để có thể điều chỉnh hoạt động của khách sạn theo yêu cầu.

Ngoài việc quản lý hoạt động của khách sạn, quản trị viên khách sạn quốc tế còn phải tạo ra các chiến lược kinh doanh và tìm kiếm các cơ hội mới để phát triển kinh doanh. Họ cần có khả năng phân tích thị trường và xu hướng để tạo ra các giải pháp kinh doanh hiệu quả. Quản trị viên khách sạn quốc tế cần có sự tập trung vào việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và giữ gìn uy tín của khách sạn trên thị trường.

Quản trị viên khách sạn quốc tế còn phải tạo ra mối quan hệ tốt với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm các nhà cung cấp thực phẩm, dịch vụ vệ sinh, bảo trì và bảo dưỡng. Họ cần có khả năng quản lý mối quan hệ với các đối tác và đảm bảo rằng các dịch vụ cung cấp cho khách sạn luôn đạt tiêu chuẩn cao nhất.

Tổng quan, quản trị khách sạn quốc tế yêu cầu những kỹ năng và trình độ cao cấp trong quản lý, kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Nó yêu cầu sự tập trung vào chi tiết, sự tập trung vào khách hàng và sự sáng tạo trong giải quyết các vấn đề.

2. GIỚI THIỆU CHUYÊN NGHÀNH TẠI TRƯỜNG PEGASUS

Two programs offered by Pegasus at the Pre-intermediate level are Hotel Operations, and Cookery and Patisserie. These courses take from 6 months to 8 months with practical work being 70% of the study program. These hands-on training programs enhance the skills of students so that they can be job-ready in a professional working environment.

The Certificate in Hotel Operations best suits students who are seeking job opportunities in small and medium hotels. This course will provide the student with the necessary skills in serving food and beverage, housekeeping, front office and other areas of hotel operation.

StreamQualificationDurationAdvantages
Hotel OperationsCertificate in Hotel Operations8 months (including 2 months of internship)
 • Language of delivery and assessment: Vietnamese
 • The program has been developed from ASEAN tourism standards and Australian qualifications
 • The course contains knowledge and operational skills of front office, restaurant, housekeeping, bar service, spa and skin treatment
 • Hospitality English is integrated into the curriculum
 • Internships can be arranged at 4 – 5 star hotels and resorts such as InterContinetal, Sheraton Grand Danang, JW Marriot Hotel Hanoi, Sofitel Legend Metropole Hanoi, Melia Hanoi, etc
 • Student can work immediately upon graduation
 • Students have opportunities to participate in study tour in other countries such as Singapore, Thailand.

2. COURSE OUTLINE

Entry requirements
 • 17 year of age and older. Students must be 18 years old in the course of study.
English level requirements
 • Not compulsory. Students with basic English do get preference
Class size
 • Maximum 20 students per class
Course location
 • Pegasus International College in Da Nang.
 • Pegasus International College in Hanoi.
Course delivery
 • Lectures, tutorials, practical and simulated sessions
Language of delivery
 • Vietnamese.
Language of assessment
 • Vietnamese.
Internship
 • Compulsory internship for 2 months at a star-rated hotel, resort or tourism enterprise. Internships may be paid for but not guaranteed. The College will arrange the most suitable units of practice according to the students’ learning outcomes, skills and interests.
Scholarship
 • Scholarships are available for suitable candidates. Potential students who are seeking a scholarship need to complete the scholarship application form. The scholarship will be determined based on academic merit and financial hardship. An interview will apply to all candidates.
Qualification
 • MOLISA approved Certificate in Cookery and Patisserie, issued by Pegasus International College having nation-wide accepted
Work opportunities
 • Housekeeper/room attendant
 • Front office staff
 • Bar attendant
 • F&B attendant, banquet/event service staff
 • Customer relations staff
 • Spa staff

3. UNITS OF STUDY

1Hygiene and work safety
2Customer, conflict and social diversity
3Provide restaurant services
4Provide Bar service
5Front office service
6Computerized reservations system
7Provide room service
8Spa service
9English in hospitality
10Provide hotel services
Internship

COURSE INFORMATION
 • Khai giảng tại cơ sở Đà Nẵng: 9/2021 
 • Ưu đãi học phí 5% cho những bạn đăng ký sớm trước ngày 1/8/2021
 • Hotline: 023 6730 1555
 • Khai giảng tại cơ sở Hà Nội: 9/2021
 • Hotline: 024 7304 1555
HIGHLIGHTS COURSE