skip to Main Content

TS. Ngô Trung Hà là giảng viên ngành du lịch khách sạn trong suốt 25 năm qua. Ông là Đánh giá viên chính thức của hệ thống Tiêu chuẩn nghề du lịch du lịch ASEAN, Chuyên gia đào tạo cấp cao của hệ thống Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) , giảng viên chương trình Du lịch bền vững Thụy Sĩ (SSTP) và giảng viên chương trình đào tạo theo Khung bằng cấp Úc (AQF).

Tại Pegasus, ngoài việc quản lý chung các vấn đề vận hành và giáo dục đào tạo, TS. Ngô Trung Hà còn trực tiếp tham gia giảng dạy các chương trình quản trị khách sạn hệ quốc tế, Singapore và Việt Nam, phát triển chương trình, học liệu và triển khai các chương trình đào tạo nghề khách sạn, du lịch cộng đồng, du lịch bền vững, đào tạo đào tạo viên, đánh giá tay nghề theo Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) và ASEAN cho nhân viên, giám sát viên, cán bộ quản lý của các đối tác doanh nghiệp.