skip to Main Content

“Chị thích nhất bài học về tạo động lực cho nhân viên, vì ở người quản lí điều quan trọng nhất là tạo động lực cho nhân viên của mình, vì nếu thiếu động lực một tập thể rất khó phát triển. Trong khóa học chị học rất nhiều điều, đặc biệt là khâu quản lí, từ trước đến nay thì chị quản lí cũng nhiều rồi nhưng thật ra chưa được sắp xếp 1 cách hệ thống, thông qua khóa học chị đã biết quản lí theo quy trình hoàn hảo hơn.

Chương trình học rất phù hợp và thực tế cho người vừa làm vừa học.Rất tiếc vì chỉ mới trưởng bộ phận học qua sẽ cố gắng nhân rộng cho đông đảo nhân viên được học tập.”