skip to Main Content

“Khóa học bổ ích đánh sâu vào trọng tâm những kiến thức còn thiếu của nhân viên ngành khách sạn hiện nay, khóa học giúp cho học viên hệ thống hóa được những kiến thức nền tảng phục vụ cho việc phát triển nghề nghiệp sau này.

Anh tâm đắc nhất xây dựng đội nhóm và cách tạo động lực cho nhân viên dẫn dắt nhân viên cùng đến cái mục tiêu chung của tổ chức.”