skip to Main Content

PEGASUS NHẬN CHUYỂN GIAO TÀI LIỆU ĐÀO TẠO DU LỊCH BỀN VỮNG DO TỔNG CỤC KINH TẾ LIÊN BANG THỤY SỸ (SECO) TÀI TRỢ

Ngày 18/4/2023, lễ bàn giao tài liệu đào tạo của Chương trình Du lịch Bền vững Thụy Sỹ (SSTP), do Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) tài trợ đã diễn ra thành công tại trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus.

Buổi lễ bàn giao tài liệu đào tạo của Chương trình Du lịch Bền vững Thụy Sỹ (SSTP)

Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus rất vinh dự được Chương trình SSTP lựa chọn trở thành đối tác chính để chuyển giao tài liệu đào tạo và tổ chức các khóa đào tạo về du lịch bền vững tại Việt Nam. Tính đến nay, trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus đã tổ chức thành công 4 khóa đào tạo nằm trong khuôn khổ Chương trình SSTP.

Đại diện Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus & đại diện Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ ký kết thỏa thuận bàn giao tài liệu

Việc trở thành đối tác chiến lược và được tin cậy chuyển giao tài liệu đào tạo của SSTP không chỉ thể hiện sự tin tưởng của Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ với trường Pegasus mà còn giúp nhà trường khẳng định được vị trí và vai trò của mình trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Du lịch Việt Nam, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành Du lịch Thế giới.