skip to Main Content

“Khách sạn Novotel luôn hỗ trợ các chương trình thực tập của Pegasus và cùng hợp tác với trường trong nhiều sự kiện từ thiện tại Đà Nẵng trong năm 2020.

Chương trình “Trao đổi sinh viên quốc tế Việt Nam – Nepal” của trường Pegasus đã diễn ra suôn sẻ và thành công. Novotel rất tự hào được làm việc với những sinh viên tài năng của Pegasus trong chương trình này, dưới sự giám sát và hỗ trợ của cô Karen.

Chúng tôi luôn sẵn lòng nhận hàng loạt sinh viên của PIC, và tin tưởng vào mức độ cam kết, sự tận tâm và chuyên môn cao của các bạn.”

Ông Christophe Pairaud
Tổng quản lí Khách sạn Novotel Danang