skip to Main Content

“Anh khá ấn tượng với bài học phân chia cấp độ của nhân viên, có các cấp độ D1, D2, D3, D4, dựa vào cấp độ đó sẽ biết được nhân viên đang ở mức nào để cấp quản lí có thể đưa ra 1 chiến lược, 1 mục tiêu công việc cho nhân viên, từ đó nhân viên thấy có động lực hơn nữa để làm việc. Khóa học thật sự bổ ích cho các bạn ở vị trí giám sát trong khách sạn.”