skip to Main Content

KHAI GIẢNG KHÓA “QUẢN LÝ KHÁCH SẠN THEO TIÊU CHUẨN VTOS” (VTOS HM13) – Hà Nội

Ngày 11/2/2023, Khóa 13 Chương trình Quản lý Khách sạn theo Tiêu chuẩn VTOS đã được khai giảng thành công tại Hà Nội. Học viên của khóa học này đều là các giám đốc, quản lý và chủ cơ sở quản lý lưu trú tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Tất cả các học viên và giảng viên đã tạo nên bầu không khí học tập sôi nổi, nhiệt tình chia sẻ các vấn đề thực tế trong việc quản lý khách sạn, và từ đó thảo luận đưa ra các giải pháp cho từng tình huống cụ thể. Với sự hướng dẫn của giảng viên, các học viên đã có thêm nhiều kỹ năng quản lý cần thiết và trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc trong lĩnh vực du lịch, khách sạn.