bỏ qua Nội dung chính

TS. Hank Duyverman có kinh nghiệm làm việc hơn 40 năm với tư cách là nhà giáo dục và quản lý giáo dục. Ông từng là lãnh đạo cao cấp và chủ tịch Hội đồng học thuật của TAFE SA (TAFE NAM ÚC), Le Cordon Bleu và Trường Cao đẳng Quốc tế Quản trị Khách sạn tại Adelaide. Ông đã có 6 năm là thành viên của thượng viện Đại học Flinders. Ông có bằng thạc sĩ sinh thái học hàng hải và bằng tiến sĩ giáo dục, và chứng chỉ đào tạo TESOL.

Năm 2011, TS. Hank Duyverman được bổ nhiệm là Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế Pegasus Hà Nội, đồng thời tham gia xây dựng Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus Đà Nẵng. Năm 2013, ông trở thành Trưởng khoa của trường. Sau một thời gian quay lại Úc, ông trở lại Việt nam và tiếp tục vai trò Giám đốc Học vụ với nhiệm vụ chính là phát triển và phụ trách các chương trình quốc tế của trường. Ngoài ra, ông còn là chủ tịch của Hội đồng Học thuật của Pegasus. Vào năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc trung tâm đào tạo ngôn ngữ Pegasus.