skip to Main Content

Thầy Michael là giảng viên của Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus từ năm 2020. Trước khi tham gia giảng dạy tại trường Pegasus, thầy Michael từng là Giám đốc Phòng Thương mại Australia tại Việt Nam. Thầy Michael đã tham gia rất nhiều vào các dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp mang lại thành công cho nhiều đơn vị mới thành lập, tham gia các dự án hoạch định chiến lược hợp tác giữa các tổ chức công nghiệp và chính phủ, và đặc biệt thầy còn tham gia phát triển các đề án nhằm đảm bảo chất lượng cho ngành dịch vụ khách sạn và du lịch

Thầy Michael giảng dạy chuyên sâu về quản lý vận hành, quản lý nhân sự, xây dựng kế hoạch kinh doanh, phát triển chiến lược, tiếp thị và truyền thông. Với những đóng góp của thầy trong lĩnh vực du lịch, thầy đã được nhận giải thưởng cống hiến của ITOT, Australia.