• Cơ sở vật chất

 • Cơ sở vật chất

 • Cơ sở vật chất

 • Cơ sở vật chất

 • Cơ sở vật chất

 • Cơ sở vật chất

 • Cơ sở vật chất

 • Cơ sở vật chất

 • Cơ sở vật chất

 • Cơ sở vật chất

 • Cơ sở vật chất

 • Cơ sở vật chất

 • Cơ sở vật chất

Là một trong những Trường Cao đẳng về Dịch vụ Khách sạn, Du lịch và Ẩm thực với các trang thiết bị hiện đại nhất, Trường Cao Đẳng Quốc Tế Pegasus Đà Nẵng mang đến môi trường học tập an toàn và toàn diện bao gồm: 4 Bếp đào tạo, Phòng Pha chế Đồ uống, Học viện Cà phê, Phòng đào tạo Nghiệp vụ Khách sạn và Lễ tân, Nhà hàng Đào tạo, Trung tâm Dự Trữ Học Tập và Phòng đa phương tiện truyền thông.