TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

PIC hướng tới là ngôi trường có tính toàn cầu, thực hiện khát vọng học tập của các thế hệ học sinh.

 

SỨ MỆNH

Mang lại phương pháp giảng dạy và học tập đổi mới giúp học viên phát huy hết tiềm năng của mình là những Công dân Toàn Cầu.

Pegasus sẽ đạt được sứ mệnh của mình thông qua:

  •     Niềm tin tuyệt đối từ các đối tác và cổ đông
  •     Đảm bảo các khoá học luôn đáp ứng được nhu cầu của học viên và các đối tác trong ngành tại Việt Nam và các   nước Đông Nam Á
  •     Đổi mới và cải tiến các phương pháp dạy và học
  •     Phát triển mô hình kinh doanh hiệu quả nhằm hỗ trợ tầm nhìn và sứ mệnh của Pegasus.