ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tiến sĩ Abdul Rashid

Giám đốc Điều hành, Tập đoàn Giáo dục Pegasus (Singapore).

Tiến sĩ Giáo dục (Úc) Thạc sỹ (Anh) Cao học ngành Marketing (CIMUK) Cao học ngành Quảng cáo (CAM, Anh) Cao đẳng Kinh doanh (IAS) Cao đẳng Quảng cáo (IAA, Hoa Kỳ) Cao đẳng Cảng Vụ  quốc tế (Anh), Chứng chỉ IV trong Đào tạo và Đánh giá ( Úc).

 

 

 

 

 

Hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải, Quảng cáo và Quan hệ Công chúng, Du lịch Khách sạn, Công viên giải trí, Khách sạn, Câu lạc bộ và Giáo dục tư nhân, bao gồm:

 • Tổng Giám đốc kể từ năm 1993
 • Trợ giảng cho các Viện Giáo dục tư nhân tại Singapore cho các chương trình cử nhân
 • Trưởng nhóm Học phần cho chương trình của Đại học Wales tại Singapore
 • 10 năm làm Chủ tịch Ban Quản lý Chung cư – Chung cư Edgewater
 • Làm việc tại nước ngoài: Thượng Hải, Campuchia và Malaysia.
 • Diễn giả hội nghị

 

Vai trò chính

 • Lãnh đạo cho các hoạt động của Tập đoàn Giáo dục Pegasus tại Singapore, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam
 • Lập kế hoạch chiến lược cho SBUs
 • Phát triển nguồn nhân lực kế nhiệm
 • Phụ trách lĩnh vực tài chính cho SBUs

Tiến sĩ Hank Duyverman

Giám đốc Phát triển Học thuật

Tiến sĩ, Thạc sỹ, Cao học Giáo dục, Cao học Quản lý Giáo dục, Cao đẳng Nâng cao, Chứng chỉ IV, MACE, MACEL, FAICD

 


 

 

 

 

Trên 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm:

 • Giáo dục dạy nghề, đại học và sau đại học
 • Quản lý giáo dục
 • Giáo dục trực tuyến
 • Biên soạn chương trình
 • Chủ tịch – Hội đồng Học thuật
 • Thành viên Ban Giám đốc đại học

Vai trò chính

 • Lãnh đạo về Giáo dục
 • Ban hành chính sách về Giáo dục
 • Phát triển và thực hiện chương trình 
 • Tuân thủ và kiểm tra

 

Tiến sĩ Trịnh Thị Thu

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus
Tiến sĩ Quản trị du lịch (New Zeland), Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Sư Phạm tiếng Anh, Cử nhân Kinh tế

 

 

 

 

 


Kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm:

 • Quản lý Giáo dục dạy nghề và đại học ngành Kinh doanh, Marketing, Du lịch và Khách sạn
 • Phát triển và hợp tác trong các chương trình giáo dục đại học ngành Marketing, Du lịch và Quản lí Khách sạn

Giảng dạy, nghiên cứu và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực:

 • Đạt các giải thưởng giảng viên dạy giỏi và đóng góp trong ngành Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục & Đào tạo năm 2005, 2008, 2015.
 • Lập kế hoạch và phát triển Du lịch bền vững và xu hướng đương đại trong ngành Du lịch và Khách sạn
 • Quản lý Giải trí ngoài trời
 • Các công trình nghiên cứu được ccoong bố trên các tạp chí khoa học SSCI hàng đầu trên thế giới, chuyên ngành Du lich và Khách sạn như: 'Tourism Management', 'Journal of Travel Research', 'Current Issues in Tourism', 'Journal of Tourism and Cultural Change'.

 


Ông. Ngô Trung Hà

Giám đốc Trung tâm đào tạo Quốc tế Pegasus
ThS QLGD, Giảng viên hệ thống Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam VTOS
Đánh giá viên nghề du lịch ASEAN

 

 

 

 

 

 

Kinh nghiệm đào tạo và đánh giá năng lực nghề:

 • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong đào tạo nhân lực du lịch
 • Chuyên gia các dự án phát triển du lịch do EU tài trợ: Điều phối viên đào tạo Dự án phát triển nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam (HRDT); Chuyên gia đào tạo Dự án Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (ESRT), Dự án Chương trình Đào tạo Du lịch tác động cao (HITT), …
 • Chuyên gia đào tạo nghề du lịch và đào tạo Đào tạo viên hệ thống Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam VTOS
 • Đánh giá viên nghề du lịch ASEAN
 • Đánh giá viên và Giảng viên chương trình đào tạo theo khung trình độ Úc

Trách nhiệm chính

 • Quản lý Trung tâm đào tạo quốc tế Pegasus
 • Quản lý đào tạo, xây dựng chương trình, học liệu và giảng dạy theo Tiêu chuẩn nghề du lịch VTOS 
 • Phát triển hệ thống đào tạo và đánh giá năng lực nghề
 • Tham gia phát triển các dự án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch.