Nghiệp vụ nhà hàng

Khóa học sẽ trang bị cho học viên kiến thức và những kỹ năng cần thiết của một nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn hay các cơ sở phục vụ đồ uống và thực phẩm khác với trách nhiệm sắp xếp nhà hàng, phục vụ thực phẩm và đồ uống tại nhà hàng, khách sạn, phòng họp với các phong cách và loại hình phục vụ khác nhau.


Nội dung khóa học

 • Chuẩn bị làm việc
 • Chuẩn bị nhà hàng (mise-en-place)
 • Chăm sóc khách hàng
 • Tiếp nhận yêu cầu
 • Phục vụ bữa ăn
 • Thu dọn bữa ăn
 • Phục vụ bàn nói chung
 • Xử lý thanh toán
 • Các công việc trong quầy đồ uống
 • Phục vụ hội nghị và tiệc
 • An toàn và an ninh
 • Kết thúc ca làm việc

 

Ngôn ngữ giảng dạy
Tiếng Việt

 

Thời lượng
4 giờ/ 1 buổi x 2 buổi/ 1 tuần x 8 tuần - tổng cộng là 64 giờ.


Lớp học sẽ được chuẩn bị phù hợp nhất với cả học viên và giáo viên.
 

Chứng nhận
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ nhận được Chứng nhận hoàn thành khóa học do PIC cấp hoặc thực hiện bài đánh giá VTOS để có cơ hội nhận được Chứng nhận do VTCB cấp.
 

Cơ hội nghề nghiệp
Học viên tốt nghiệp sẽ có thể làm việc tại các khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, quán bar, hoặc các cơ sở phục vụ thực phẩm và đồ uống.

 

Đăng ký nhập học