Cao đẳng Quản trị Khách sạn (SIT50313)

Mô tả

Chương trình học được xây dựng dựa trên Khung Bằng cấp của Úc và được cung cấp thông qua trường Cao đẳng Pegasus tại Úc. Trường Cao đẳng Pegasus tại Úc là Tổ chức Đào tạo có đăng ký (Mã đăng ký: RTO 31984) của Cơ quan Quản lý chất lượng kỹ năng nghề Úc (ASQA). Chương trình học này được PIC cung cấp tại Việt Nam.

 

Khóa học sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu và kỹ năng quản lý trong ngành dịch vụ khách sạn. Các bạn có thể làm việc hoàn toàn độc lập, cấp độ quản lý và đưa ra các quyết định về hoạt động kinh doanh.
 

Cơ hội nghề nghiệp

Khóa học sẽ mang đến một lộ trình làm việc cho các bạn trong bất cứ lĩnh vực nào của ngành công nghiệp dịch vụ khách sạn với vai trò là quản lý bộ phận hoặc quản lý tại các cơ sở kinh doanh nhỏ.

 

Chức danh công việc phù hợp có thể là:

 •     Quản lý bộ phận tiệc hay các bộ phận chức năng khác
 •     Bếp trưởng
 •     Bếp trưởng bếp bánh
 •     Quản lý bộ phận phục vụ buồng phòng
 •     Quản lý bộ phận lễ tân
 •     Quản lý khu vực trò chơi
 •     Quản lý bếp
 •     Quản lý khách sạn nhỏ
 •     Quản lý nhà hàng
 •     Bếp phó
 •     Quản lý bộ phận (bộ phận vận hành phục vụ thực phẩm)

 

Lộ trình học

Yêu cầu về chứng chỉ và kinh nghiệm

Ứng viên nên tham gia các khóa học có cấp độ thấp hơn, hoặc đã có kinh nghiệm làm việc trước khi đăng ký vào khóa SIT50313 Cao đẳng Quản trị Khách sạn. Tuy nhiên điều này không bắt buộc

 

Chương trình học này phù hợp với các học viên đã có:

 •     SIT40313 Chứng chỉ IV chuyên ngành Khách sạn (Thực phẩm & Đồ uống)

 

Lộ trình học sau khi kết thúc chứng chỉ học này

 •     Sau khi hoàn thành chương trình SIT50313 Cao đẳng Quản trị Khách sạn, sinh viên có thể học tiếp lên chương trình SIT60313 Cao đẳng Quản trị Khách sạn (Nâng cao) hay các bằng cấp cao hơn về quản lý.

 

Yêu cầu đầu vào

IELTS 5.5 và không có phần thi nào dưới 5.0.
 

Chương trình học

Chương trình bao gồm 9 môn học. Các môn học này có thể được thay đổi.

 

 •     BSBMGT515A – Quản lý kế hoạch vận hành
 •     SITXCCS501 – Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng
 •     SITXFIN501 – Lên kế hoạch và kiểm sóat ngân sách
 •     SITXGLC501 – Nghiên cứu và tuân thủ các yêu cầu luật pháp
 •     SITXHRM501 – Tuyển dụng, lựa chọn và hướng dẫn nhân viên
 •     SITXHRM503 – Giám sát hiệu quả làm việc của nhân viên
 •     SITXINV301 – Mua hàng hóa
 •     SITXMGT501 – Tạo dựng và thực hiện các mối quan hệ kinh doanh
 •     SITXMPR502 – Xây dựng và thực hiện các chiến lược marketing

 

Thời lượng

6 tháng toàn thời gian.      

Đăng ký nhập học