Tiếng Anh chuyên ngành

Chương trình học nhằm mục đích nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành thực phẩm và đồ uống, giúp học viên giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và khách hàng trong công việc. Với phương pháp lấy học viên làm trung tâm, khóa học tập trung vào các kỹ năng nghe và nói. Học viên sẽ được tham gia vào các hoạt động có tính tương tác cao trên lớp học. Khóa học còn tập trung vào việc phat triển các kỹ năng giao tiếp và phát âm.  

 

Yêu cầu

Hoàn thành bài kiểm tra đầu vào để xác định cấp độ học phù hợp

Đăng ký nhập học