Vận hành Ẩm thực

Thời lượng
50 giờ học cho 1 cấp độ - tổng cộng 100 giờ.
 

Cấp độ
2 cấp độ, Sơ cấp và Tiền Trung cấp
 

Chứng nhận
Chứng nhận hoàn thành khóa học do PIC cấp

 

Đăng ký nhập học