Chứng chỉ IV Kinh doanh & Thương mại (BSB40215)

Giới thiệu

Chương trình học được xây dựng dựa trên Khung Bằng cấp của Úc và được cung cấp thông qua trường Cao đẳng Pegasus tại Úc. Trường Cao đẳng Pegasus tại Úc là Tổ chức Đào tạo có đăng ký (Mã đăng ký: RTO 31984) của Cơ quan Quản lý chất lượng kỹ năng nghề Úc (ASQA). Chương trình học này được PIC cung cấp tại Việt Nam.

 

Sau khi hoàn thành chứng chỉ học, sinh viên có thể áp dụng các kỹ năng đã được đào tạo tốt và kiến thức mở rộng ở các công việc khác nhau. Sinh viên có thể đưa ra giải pháp cho các vấn đề đột xuất, phân tích, đánh giá thông tin từ các nguồn khác nhau. Có thể đóng vai trò hướng dẫn, trưởng nhóm làm việc với một số trách nhiệm nhất định.


 

Các công việc phù hợp

 •     Nhân viên hành chính
 •     Nhân viên dự án

 

Lộ trình học

Chứng chỉ và kiến thức cần có để tham gia khóa học này

 

Chương trình học này phù hợp với các học viên đã có:

 •     Chứng chỉ III về Kinh doanh BSB30115 hay các chứng chỉ tương đương khác

Hoặc

 •     Có kinh nghiệm làm các công việc trợ lý hành chính hoặc trợ lý vận hành cho các công ty mà chưa có bằng chuyên ngành kinh doanh & thương mại chính thức.  

 

Một số ví dụ về các công việc mà ứng viên đã từng làm có thể là:

 •     Nhân viên kế toán
 •     Tư vấn dịch vụ khách hàng
 •     Thư ký
 •     Kinh doanh điện tử
 •     Lễ tân/thư ký tại công ty về luật
 •     Lễ tân/thư ký lĩnh vực y
 •     Trợ lý hành chính văn phòng
 •     Nhân viên phòng hỗ trợ sinh viên
 •     Nhân viên xử lý văn bản.

 

Với các chuyên môn làm việc này sẽ giúp ứng viên đủ điều kiện tham gia khóa học lấy chứng chỉ IV này.

 

Lộ trình học sau khi kết thúc chứng chỉ học này

Sau khi hoàn tất chứng chỉ này, học viên có thể tham gia khóa học:

 •     BSB50215 Cao đẳng Kinh doanh & thương mại hay các chứng chỉ tương đương khác

 

Yêu cầu đầu vào

IELTS 4.5 và không có phần thi nào dưới 4.0.


 

Chương trình học

Chương trình học bao gồm 10 môn học. Các môn học dưới đây có thể được thay đổi.

 

 •     BSBADM405B Tổ chức các cuộc họp
 •     BSBADM409A Điều phối các nguồi thông tin kinh doanh
 •     BSBCMM401A Chuẩn bị bài diễn thuyết
 •     BSBITU401A Soạn thảo các tài liệu văn bản phức tạp
 •     BSBITU404A Soạn thảo các ấn phẩm bằng máy tính
 •     BSBRES401A Phân tích và trình bày các thông tin đã nghiên cứu
 •     BSBSNB402A Lên kế hoạch tại chính quy mô nhỏ
 •     BSBSUS301A Thực hiện và giám sát các quy trình đảm bảo sự ổn định môi trường
 •     BSBWHS401A Thực hiện và giám sát các chính sách, chương trình An toàn tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật
 •     BSBWRT401A Viết các tài liệu phức tạp

 

Thời lượng khóa học

6 tháng toàn thời gian.

Đăng ký nhập học