Giới thiệu Khoa Kinh Doanh Thương Mại

Khoa Kinh doanh và Thương mại

Lộ trình học tập tại Khoa Kinh doanh và Thương mại cho phép sinh viên hoàn thành chương trình lấy bằng Đại học trong vòng 3 năm. Hai năm đầu tiên các bạn sinh viên sẽ học tập tại PIC. Năm học thứ 3 có thể được hoàn tất tại Đại học Edinburgh Napier, Vương quốc Anh.

 

Sau khi hoàn tất chương trình học kéo dài 2 năm tại PIC, học viên sẽ được cấp bằng Cao đẳng Quản trị Kinh doanh (Nâng cao) của Úc. Chương trình học này còn bao gồm 3 chứng chỉ học khác nữa là: Cao đẳng Quản trị Kinh doanh, Chứng chỉ IV về Kinh doanh và Chứng chỉ III về Kinh doanh.

 

 

Chương trình học được xây dựng theo Khung Bằng cấp của Úc, được cung cấp thông qua Tổ chức Đào tạo có đăng ký là Trường Cao đẳng Pegasus tại Úc – Pegasus UniCollege (Mã đăng ký: RTO 31984). Trường Cao đẳng Pegasus tại Úc đã đăng ký với Cơ quan Quản lý Chất lượng Kỹ năng Úc (ASQA) – một Cơ quan của chính phủ Úc, cung cấp các khóa học chất lượng cao vì vậy các em học sinh, các nhà tuyển dụng hoàn toàn có thể tin tưởng vào chương trình đào tạo này của Úc. Thông qua thỏa thuận với Truờng Cao đẳng Pegasus tại Úc, PIC tại Việt Nam hoàn toàn được phép cung cấp các khóa học này.  

 

Yêu cầu đầu vào

Chương trình học sẽ bắt đầu với Chứng chỉ III. Tuy nhiên, nếu ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành hoặc có bằng cấp tương đương có thể được nhận vào học ở các cấp độ cao hơn.

 

Ở mỗi cấp độ học, yêu cầu đầu vào là có chứng chỉ IELTS 4.5 hoặc tương đương. Nếu ứng viên chưa đạt được yêu cầu tiếng Anh đầu vào sẽ phải tham gia các khóa học tiếng Anh tăng cường để nâng cao trình độ theo yêu cầu.

 

Yêu cầu cho các học viên người Việt Nam là phải tốt nghiệp cấp III hay tương đương.

 

Lộ trình

Lộ trình học tập như sau:

 

 

Chi tiết Chương trình học

Chương trình học kéo dài 2 năm bao gồm 4 chứng chỉ, mỗi chứng chỉ kéo dài 6 tháng. Các bạn vui lòng xem chi tiết về từng chứng chỉ học theo đường dẫn dưới đây.

 

 • Chứng chỉ III về Kinh doanh
 • Chứng chỉ IV về Kinh doanh
 • Cao đẳng Quản trị Kinh doanh
 • Cao đẳng Quản trị Kinh doanh (Nâng cao)

 

Ngoài các chương trình học này, tất cả học sinh Việt Nam sẽ được yêu cầu học các môn học sau:

 

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế Chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa Xã hội Khoa học
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Giáo dục quốc phòng
 • Giáo dục thể chất                   

Đăng ký nhập học