Contact Us

YOU CAN CONTACT US BY USING THE FOLLOWING FORM.

Contact Us

* DANANG:

Phu My An New Urban Area, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Danang City, Vietnam

Telephone:  0236 384 0515 - Fax: 0236 384 0496

Email: enquiry.danang@pegasus.edu.vn

* HÀ NỘI:

2/2C Khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc, Phố Kim Mã, Quận Ba Đình.

Điện thoại: 04 3726 4785 - Fax: 04 3726 4783

Email: enquiry@pegasus.edu.vn